Mołożów wita na swojej stronie!

 Mołożów  to malownicza miejsowość położona w zachodniej części gminy Mircze, na pograniczu Grzędy Sokalskiej i Kotliny Hrubieszowskiej. Od północy otoczona jest pasmem lasów mieszanych, w których jesienią aż roi się od grzybów. Nie brak tu rozległych pól uprawnych i pachnących sianem łąk,  które tworzą razem uroczy krajobraz.
 Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1469 roku, kiedy występowali: Marcin z Mołożowa i Stanisław z Mołożowa, dziekan chełmski.
 Ważną datą dla historii Mołożówa był maj 1863 roku. Rozegrała się tutaj wtedy jedna z bitew powstania styczniowego. Oddziały majora Jana Żalplachty-Zapałowicza, Czerwińskiego i Leszka Winiewskiego o łącznej liczbie ok. 900 powstańców, stoczyły w Mołożowie bitwę z żołnierzami rosyjskimi.W bitwie zginęło ponad 100 powstańców. Po odejściu powstańców Rosjanie bestialsko wymordowali wszystkich rannych,  lekarza Juwenala Niewiadomskiego, a
także powstańców:Tadeusz Rozwadowskiego - studenta prawa Uniwersytetu Lwowskiego i stryja późniejszego gen.Tadeusza Rozwadowskiego; jednego z braci Walterów oraz Jana Bienieckiego.                                    25 października 1863 roku oddział powstańczy pod dowództwem majora Czyżewicza po zwycięskiej potyczce pod Jarczowem dotarł w pobliże Mołożowa, gdzie ponownie stoczył bój z Moskalami. Na terenie miejscowości Mołożów Kolonia znajduje się zbiorowa mogiła powstańców styczniowych pochowanych tu po tych bitwach przez Józefa Świeżawskiego. 
 Tragiczne wydarzenia dotknęły wieś w okresie okupacji. 29 stycznia 1943 roku Niemcy wraz z Ukraińcami wysiedlili część polskich mieszkańców wsi. Kolejne wysiedlenie Polaków ze wsi miało miejsce na przełomie marca i kwietnia, a ostatnie 22 kwietnia 1943 roku.Pod koniec okupacji UPA spaliła niemal całą wieś, łącznie z miejscową szkołą. Zniszczeniu uległo wówczas 116 gospodarstw w Mołożowie i 118 gospodarstw w Kol. Mołożowie. Podczas II wojny światowej zginęło łącznie 12 mieszkańców - Polaków. Po wojnie wieś została odbudowana.
 Mołożów Kolonia - odrębna jednostka której historia w ścisły sposób łączy się z historią Mołożowa.Utworzenie miejscowości miało zapewne ścisły związek z osadnictwem ludności w pewnym oddaleniu od istniejącej już wsi Mołożów, tworzącym tzw. zabudowy kolonijne. W miarę zachodzących zmian w zabudowie i liczebności mieszkańców Kolonii nadano jej odrębny obręb geodezyjny.Mołożów Kolonia pomimo bliskiego (sąsiedniego) położenia z Mołożowem, administracyjnie w 1954 r. została przyłączona do gromady Miętkie, podczas gdy Mołożów przynależał do gromady Tuczapy. Jednak już w 1957 r. kiedy to zlikwidowano gromadę Tuczapy i przeniesiono jej siedzibę do Mołożowa, Mołożów Kolonia znowu była związana z macierzystym terenem. Dalsze dzieje Mołożowa to przynależność do gromady Stara Wieś a później od 1973 r. do gminy Mircze. Taki stan przynależności utrzymuje się do chwili obecnej. *
 Zapraszamy do obejrzenia naszej strony. Mamy nadzieję że zachęci Was ona do wizyty w naszej miejcowości.

                                                     images/509iq.gif

images/kolaz1.jpg

                       * /na podst:  E.Niedźwiedź, J.Niedźwiedź, E. Prusicka-Kołcon, L.Szopiński, M.Kołcon
                                                                "Dzieje miejscowości gminy Mircze powiat hrubieszowski"
            J. Niedźwiedź "Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego"/